Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

109.2m FM

Slutade fyra men vann anda mest pengar

opinion

Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av talet till början av talet. Vid talets inledning bodde det ungefär en miljon människor inom det svenska rikets gränser.

"Slutade fyra men vann anda mest pengar" år senare,fanns det omkring 1,8 miljoner invånare i Sverige och Finland. Trots de många krigen med dess utskrivningar av sold ater skedde en stark befolkningsökning i landet und er tidsperioden. I Sverige hörde mellan procent av befolkningen till allmogen böndertorpare, tjänstefolk och arbetare och omkring procent var borgare. De övriga procenten av befolkningen tillhörde prästerskapet och adeln.

I det stora hela hade Sverige en liten befolkning jämfört med många andra av Europas länder. Men under talet kunde Sverige ändå uppträda som en europeisk stormakt. Hur var det möjligt? Under  Vasatiden  utvecklades Sverige till ett mer enat rike där kungen hade större makt än tidigare.

Detta ledde till en djärvare svensk utrikespolitik vars främsta mål var att få kontroll över den lönsamma Östersjöhandeln. I början av talet var många av staterna runt Östersjön politiskt splittrade. År blev Gustav II Adolf kung.

Han erövrade delar av Baltikum och tog upp skatt på handeln i de stora städerna där. Sverige byggde snabbt upp ett herravälde i Baltikum främst Estland och Lettland. År ingrep Sverige på protestanternas sida mot katolikerna i trettioåriga kriget som pågick i Tyskland sedan Gustav II Adolf vann flera stora segrar men stupade i slaget vid Lützen Andra svenska fältherrar stred vidare i Tyskland med växlande framgång.

Den tyska befolkningen led oerhört svårt av kriget. Det trettioåriga kriget tog slut Sverige vann flera områden i norra Tyskland Slutade fyra men vann anda mest pengar räknades sedan som en stormakt i norra Europa. År abdikerade avgick Kristina och följdes på tronen av sin kusin Karl X Gustav.

Efter klubblags-VM: La Liga har...

Han förde flera krig mot  Danmark och lyckades erövra de danska landskapen Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän som snabbt införlivades i det svenska stormaktsväldet. Hans son, Karl XI, gav Sverige en bra armé genom att införa indelningsverket se nedan. Det var ett sätt att skaffa soldater till armén mot att de i utbyte fick ett torp. Under stormaktstiden stod prästerna för en stor del av nyhetsflödet som nådde folket ute i byarna.

Under de första årtiondena av talet började Sverige utveckla en stark statsmakt. En modern byråkratisk organisation med centrala ämbetsverk myndigheter växte fram. Ett av dessa var lantmäteriverket som kartlade Sverige och landets resurser. Med hjälp av Lantmäteriets kartor kunde staten också lättare bestämma hur mycket varje bonde skulle betala i skatt.

Vid den här tiden etablerades också ett postverk som underlättade spridandet av information. Samtidigt byggdes det Slutade fyra men vann anda mest pengar vägnätet ut. Gymnasier och universitet grundades för att förse den växande statsmakten med dugliga ämbetsmän.

Utbildningen förbättrades, men även domstolarna moderniserades. Den svenska staten och b yråkratin gjordes också effektivare genom att Sverige delades in i län som hade landshövdingar, länsstyrelser och en residensstad.

Men stormaktspolitiken innebar samtidigt att skattetrycket ökade i Sverige. Bondebefolkningen drabbades dessutom hårt av militära utskrivningar. Adeln blev däremot rikare, dels genom erövringar och krigsbyten och dels genom att staten var tvungen att sälja ut sin jord för att finansiera krigen. Många praktfulla slott och palats byggdes under perioden.

Vanligtvis är det spelaren som...

Den svenska högadeln hade under större delen av talet stor politisk makt, särskilt under de perioder då tronföljarna var minderåriga och landet styrdes av förmyndarregeringar. Men på talet bröts "Slutade fyra men vann anda mest pengar" dominans då Karl XI blev enväldig kung och lät genomföra en omfattande reduktion som tog tillbaka större delen av den jord som kronan tidigare hade förlorat till adeln en reduktion är en indragning till staten av egendom, som jord och jordinkomster, vilka tidigare delats ut av staten till främst adeln i form av lön, belöning eller liknande.

Efter att kyrkan hade blivit en statskyrka se reformationen var prästerna underordnade kungen. Prästerna fungerade därför som en länk och språkrör mellan folket och staten. Kyrkan med prästerna som språkrör kan liknas vid "dåtidens internet". De spred nyheter och statlig propaganda till allmogen samtidigt som de kunde föra vidare klagomål från folket till staten.

Prästerna hjälpte också till med utskrivningen av soldater. De skulle bokföra alla människor i socknen. På talet användes kyrkböckerna bland annat till att hålla reda på hur många unga män det fanns och vilka som skulle kunna bli soldater.

Sverige var i grunden ett sjörike som bands samman med hjälp av kommunikationer över havet. Rikets huvudstad Stockholm fungerade som en sammanhållande central mittpunkt i detta nätverk av sjöfartsbaserade förbindelser. Det var via huvudstaden som alla viktiga kommunikationsleder gick.

Från det inre av Mälaren med Bergslagen kunde man resa smidigt till Stockholm och vidare österut via Åland till Åbo i Finland och därefter vidare in i Finska viken till fästningsstaden Viborg som vaktade Sveriges östgräns mot Ryssland.

För fem år sedan var...

Det var i anslutning till den här centrala sjövägen som det svenska rikets viktigaste bygder låg grupperade. Stockholms geografiska placering kunde inte ha varit bättre. Staden låg mitt i det svenska stormaktsväldet med bra förbindelser åt alla väderstreck. Detta fick ännu större betydelse efter att Sverige vunnit flera stora landområden på det europeiska fastlandet längs med Östersjön se karta.

Sverige var rikt på skog och malmfyndigheter som behövdes för att framställa järn, koppar och andra metaller. Under talet växte Sveriges industrikapacitet i takt med att en rad järnbruk och manufakturer fabriker uppkom runt om i riket. För Slutade fyra men vann anda mest pengar skaffa yrkeskunnigt folk med nya idéer lockade staten till sig utländsk arbetskraft, bland annat från Nederländerna.

Under hela talet grundades också mängder av nya städer i Sverige. Städerna var nödvändiga för handeln och gav staten stora skatteintäkter. Ett statsskick där den offentliga makten utövas av en envåldshärskare med absolut fullständig maktt. En struktur och uppsättning regler som skapats för att styra en Slutade fyra men vann anda mest pengar organisation såsom en stat. När stater, individer, företag, organisationer etc. En plats där köpare och säljare möts. En marknad kan därför vara både fysisk ett torg, affär etc eller t.

När flera företag eller enskilda aktörer tävlar på en gemensam marknad. Köp och införsel av varor över en tullgräns, exempelvis från ett annat land. I Sverige var de viktigaste handelsstäderna Stockholm och Göteborg. Stockholm var en ganska stor stad i slutet av talet med omkring 60 invånare. De övriga städerna i Sverige inkl. Finland var vid den här tiden små med invånarantal under Men inom det svenska stormaktsväldet fanns många andra viktiga handelsstäder.

Den mest betydelsefulla var Riga i dagens Lettlandsom vid sidan av Danzig var den största handelsstaden vid Östersjön i slutet av talet. Även andra städer i det svenska Baltikum bedrev livlig handel, däribland Pernau, Reval och Narva. Sverige besatt också flera viktiga handelsstäder i Nordtyskland. Stettin, vid mynningen till floden Oder, var kanske den viktigaste, Slutade fyra men vann anda mest pengar också i Wismar och Stralsund bedrevs omfattande handel.

Alla dessa handelsstäder gynnade såklart den svenska ekonomin. En annan fördel för handeln var att svenska fartyg sedan mitten av talet var befriade från Öresundstullen. Sverige blev under stormaktstiden en militärstat där nästan alla resurser gick till armén och flottan. Svenskarnas framgångar på slagfälten bekostades till stor del av tillgångar i länder som härjades av de svenska trupperna.

Pengar som saknades skaffades fram genom att sälja järn, koppar och tjära, som var varor av stor internationell betydelse och samtidigt produkter som Sverige i det närmaste hade monopol på. De svenska järnbruken var mycket viktiga för Sverige under perioden.

Landets skogar gav obegränsad tillgång till träkol som användes i masugnarna, och krigsindustrin tillverkade mer vapen än vad armén och flottan gjorde av med. Krigen betraktades som lönsamma och finansmän stod under delar av talet i kö för att ge Kronan kredit.

Alla ville förskottera pengar och varor. Krigen fördes därför i viss mån med lånade pengar. Även den svenska militärmakten effektiviserades under talet. Vid sidan av adeln, kunde nu också rika bönder få rusttjänst. Rusttjänst innebar att man i utbyte mot skattefrihet ställde upp med utrustade ryttare för krigstjänst.

Under talets senare del inrättades också efter Karl XI: På så sätt fick Sverige en lojal och vältränad armé som snabbt kunde sättas in i krig. På slagfältet var den svenska armén väldisciplinerad och dessutom lätt utrustad vilket gjorde den till en effektiv, snabb och rörlig krigsmaskin.

Genom de indelta soldaterna, som var mer övade och drillade för krig än vanliga bönder, skaffade sig Sverige en slagkraftig armé som uppvägde landets låga befolkningsmängd.

Tre år senare, årpassade Sveriges ärkefiender Danmark, Polen och Ryssland på att förklara krig. Sverige drogs därmed in i det stora nordiska kriget Den karolinska armén hade stora framgångar till en Slutade fyra men vann anda mest pengar. Först besegrades Danmark och sedan en stor rysk här i slaget vid Narva år De svenska soldaterna — karolinerna — tågade därefter segrande kors och tvärs genom Polen under flera år.

Efter klubblags-VM: La Liga har vunnit 19 av 20 titlar på 5 år Andra säsongen blev det snäppet bättre defensiv. MFF klart för EL-slutspel: så mycket pengar har laget säkrat sedan sommaren. En gång blev det en delad tredjeplats – Hammarby – som egentligen slutade fyra, men var poängmässigt delad trea.

För fem år sedan var...

Men under talet kunde Sverige ändå uppträda som en europeisk stormakt. Det första demokratiska valet: Valarbetet, Nya skiljelinjer i politiken, De fem I spetsen för protestanterna vann Gustav II Adolf en av Sveriges största segrar någonsin.

Svensk historias mest spektakulära militära bedrift slutade utanför. Han vann i NBA och fick pris för Bästa spelaren i NBA-finalen i sin första Efter protester från sina medspelare, slutade han igen efter fyra år, men Magic är mest känd för sin spelförståelse. hamnade han i Borås då han satsade pengar i basketklubben Magic M7 Earvin Magic Johnson: Champion and Crusader.

MORE: Ulvskog avbrot sin semester

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde