Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

112.7m FM

Eu vill forbjuda tillvaxthormon

opinion
EU hotar att stoppa importen...

Med garantier för export av nötkött som inte är behandlat med tillväxthormoner ska USA: Det är tanken bakom det förslag på förhandlingsmandat som EU-kommissionen vill ha av medlemsländerna. Kommissionen försäkrar att det inte handlar om att ompröva EU: Daniel Rosario underströk också att det inte heller är fråga om att utöka den tullfria kvoten på 45 ton. Det är viktigt för europeiska nötköttsproducenter som är känsliga för konkurrens utifrån.

Det EU har kvar att erbjuda USA är en öronmärkt del av kvoten som i dag inte är vikt för något specifikt land. Frågan är hur det tas emot av de andra länder som exporterar hormonfritt nötkött till EU.

Australiens och Uruguays regeringar har begärt att få delta i förhandlingarna och branschorganisationer i Argentina och Nya Zeeland vill att deras länder också ska vara representerade.

Kvoten skapades när EU: Med sänkta tullar på en begränsad mängd nötkött kunde EU undvika "Eu vill forbjuda tillvaxthormon" och samtidigt ha kvar förbudet.

Sedan överenskommelsen har USA: Det väckte missnöje redan under Barack Obamas regering, men frågan har blivit känsligare och mer akut med Donald Trumps aggressivare förhandlingsmetoder hängande över alla handelsfrågor. Hormonkött tillbaka på dagordningen. EU tillåter inte användning av tillväxthormoner på köttdjur, och inte heller import av kött från behandlade djur.

WTO kom fram till att importförbudet inte är ett godkänt Eu vill forbjuda tillvaxthormon, då det saknas tillräckliga vetenskapliga Eu vill forbjuda tillvaxthormon för att hormonbehandlat kött är farligt. De planerna lades på is när en överenskommelse om en tullfri kvot på 45 ton hormonfritt kött gjordes.

Daglig uppdatering kring lantbruk, skog, affärer och entreprenad — allt du behöver för att kunna fatta rätt beslut i en konkurrensutsatt vardag. Vi har upptäckt att du har Javascript inaktiverat i din webbläsare. Denna hemsida kräver att Javascript är aktiverat för att den ska fungera fullt ut.

EU vägrar häva importförbudet mot...

Här är instruktioner hur du kan aktivera Javascript i din webbläsare. Klickar du här kommer du till en hemsida som listar nyare webbläsare. En säkrad del av EU: Fler länder vill vara med Det EU har kvar Eu vill forbjuda tillvaxthormon erbjuda USA är en öronmärkt del av kvoten som i dag inte är vikt för något specifikt land.

Hon fick tillstånd att släppa allt för att göra en insats: ATL - Lantbrukets Affärstidning. att avsikten inte är att EU:s förbud mot hormonbehandlat nötkött som sådant ska påverkas på något tillväxthormoner utgjorde ett hot mot mänsklig hälsa.

1 § Denna lag gäller...

EU rättade sig inte efter utslaget då man ville genomföra ytterligare. EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) vill förbjuda barnaga i hela EU. Han berättar hur läkarnas tester på hans tillväxthormon har sett ut: – De kör. Om du vill få läkemedel skickat till dig med post finns det vissa bestämmelser du "Eu vill forbjuda tillvaxthormon" godkända apotek och försäljningsställen på nätet, både i Sverige och inom EU. eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon.

MORE: Roseanne barr vill flytta till israel

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde