Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

132.2m FM

23 civila dodade i flyganfall

opinion

Kriget i luften var en väsentlig del av krigföringen under andra världskriget och fördes såväl på alla militära frontavsnitt som på hemorten. Flygvapnet utnyttjades på flera sätt, dels för att understödja marktrupperna, dels för terrorbombningar, till exempel Tysklands bombningar under Slaget om Storbritannien USA och Storbritannien använde flygvapnet främst till strategiska bombningar av både militära och civila mål åren Flygbombningar i mindre skala förekom redan i slutet av första världskriget men andra världskriget var den första stora internationella konflikt där flygvapnet fick en avgörande betydelse.

Massbombningar av civila mål förekom redan i spanska inbördeskriget och i andra världskriget blev terrorbombningar mot civila mål en "naturlig" del av krigföringen, något som båda parter i konflikten flitigt använde. I de västeuropeiska staterna samt Tyskland och Japan var det genom 23 civila dodade i flyganfall som den civila befolkningen i första hand upplevde kriget.

Syftet med urskillningslös massbombning var att bryta civilbefolkningens motståndsvilja. Såväl Nazityskland som de allierade misslyckades helt med att uppnå avsedd verkan. Snarare stärktes civilbefolkningens motståndsvilja när så många civila drabbades.

Det som emellertid gjorde att flyget fick så stor betydelse var inte att städerna utsattes för omfattande bombning. Den part som hade herraväldet i luften hade ett enormt övertag därför att markstyrkorna fick mycket bättre understöd och att transporter underlättades radikalt. Motståndarens infrastruktur fick också mycket stora skador vilket försvårade själva krigföringen. Från och med var de allierades överlägsenhet i luften väsentlig och det var en starkt bidragande orsak 23 civila dodade i flyganfall utgången av kriget.

Däremot påverkades inte själva krigsproduktionen i Tyskland nämnvärt bortsett från i slutet av kriget. En lärdom som alla militärstrateger drog efter 23 civila dodade i flyganfall var att ett mycket effektivt flygvapen numera var ett måste för att kriget på marken skulle bli framgångsrikt.

Under krigets första år hade tyskarna ett mycket starkt flygvapen, Luftwaffe. Luftwaffe användes i fälttåget mot Polen både som understöd för marktrupperna men även för terrorbombningar mot t. Efter segern mot Frankrike planerade tyskarna att landstiga i England. Innan invasionen skulle tyskarna erövra luftherraväldet över England vilket dock redan från början stötte på vissa svårigheter eftersom Luftwaffe hade haft höga förluster 23 civila dodade i flyganfall erövringen av Frankrike.

Dessutom producerade engelska fabriker varje månad dubbelt så många flygplan som de tyska fabrikerna. En tillfällig lösning på det problemet var att använda sig av piloter från andra nationer, exempelvis polacker. Den tyska taktiken var från början att nedkämpa Royal Air Force. Redan i denna inledande fas visade det sig att de tyska förlusterna var större än de engelska förlusterna. I detta avgörande skede råkade tyska bombplan bombardera London, vilket ledde till att Churchill gav order om att bomba Berlin vilket i sin tur ledde till att Luftwaffe ändrade sin taktik och började med terrorbombningar av London.

23 civila dödade i flyganfall...

Detta beslut vände luftslaget om England till britternas fördel eftersom RAF nu kunde återhämta sig från sina förluster när flygfälten inte anfölls längre. Även luftherraväldet inför landstigningen hade inte uppnåtts. Men även om luftslaget om England officiellt var över så fortsatte terrorbombningar mot engelska städer " Blitzen " under hela vintern. I slutet av fanns det 23 omkomna och 32 skadade bland civilbefolkningen. Luftslaget om England resulterade i Tysklands första avgörande nederlag.

Samtidigt är det en öppen fråga om Hitler verkligen med all makt ville erövra England. Han riskerade inte allt för att lyckas med "Sjölejon" vilket huvudsakligen hängde ihop med att hans mål i första hand var att erövra Sovjetunionen.

"23 civila dodade i flyganfall"

Navigeringsmeny

Huvudargumentet var att den brittiska armén var för svag för att anfalla Tyskland. Dessutom var ledande militärer som Trenchard övertygade om att bombkriget var ett effektivt sätt för att bryta tyskarnas moral. Resultatet blev i praktiken bombräder dygnet runt. Städer som Essen, Dortmund, Duisburg och Bochum drabbades hårt av bombräderna, Wuppertal samt Düsseldorf totalförstördes.

Krigsproduktionen hade däremot inte drabbats i någon nämnvärd omfattning och gick fortfarande på högvarv. Även om den utspridda bebyggelsen omöjliggjorde en "eldstorm" som i Hamburg dödades drygt 9 civilpersoner medan RAF förlorade ca 2 man samt 1 bombplan. Efter "Slaget om Berlin" visade det sig att ett av huvudmålen med bombkriget, att bryta tyskarnas krigsvilja, inte 23 civila dodade i flyganfall uppnås.

Orsaken bakom det var att Luftwaffe använde sig av ett nytt radarsystem samt att man använde jaktplanen av typ Bf samt FW även vid nattetid.

23 civila dödade i flyganfall...

Men även om bombräderna fick en paus sensommaren och även om de brittiska och US-amerikanska förlusterna hade stigit var det alldeles uppenbart att de allierade var helt överlägsna i luften.

Tyskarna försökte motverka detta genom att utveckla nya flygplan. Men istället för att fokusera på att utveckla ett fåtal modeller satsade man på många olika flygplanstyper vilket ledde till felinvesteringar samt att resurserna slösades bort. Men medan Hitler fortfarande ville satsa på ett offensivt flygvapen med bombplan ville både generaler och konstruktörer snarare satsa på jaktflygplan för att hejda bombräderna.

Först konstruerat som jaktflygplan ändrades Me på Hitlers order till bombplan för att slutligen massproduceras som jaktflygplan hösten Hösten disponerade amerikaner och britter ca 14 flygplan i kriget mot tyskarna, jämfört med för Nazityskland. Förstörelsen i Tyskland var enorm men trots intensiva bombningar av viktiga industrier fortsatte den tyska krigsproduktionen att öka ända fram till våren Hösten fick de allierade bombräderna dock även effekter på det ekonomiska området. Skadorna på 23 civila dodade i flyganfall samt bristen på bensin ledde till att rustningsproduktionen påverkades negativt.

Som svar på de allierades bombkrig satte tyskarna in först de s. V-1 - och V-2 -vapnen, den senare var den första ballistiska roboten. Dessa vapen förmådde emellertid inte påverka krigsförloppet. I slutet av kriget hade tyskarna utvecklat det första jetflygplanet men det kunde inte produceras i något större antal.

Liksom inför tyskarnas planerade invasion av Storbritannien krävde Operation Overlord D-dagen att invasionsstyrkorna hade säkrat luftherraväldet. Och till skillnad från vad fallet var för Luftwaffe nästan 4 år tidigare var "makten" i luften säkrad när invasionen inleddes. Hade det inte varit så, hade Luftwaffe i mycket stor omfattning kunnat störa invasionsstyrkornas verksamhet. I början av var situationen hopplös för Luftwaffe. "23 civila dodade i flyganfall" fanns knappt någon flygbensin kvar och flygvapnet hade höga förlustsiffror.

Samtidigt tilltog de allierade bombanfallen. En av de sista stora städerna som totalförstördes under kriget blev Dresden som anfölls den 14 och 15 februari35 människor dog.

Under årets första fyra månader fälldes drygt ton bomber. I april hade både trafiken och rustningsproduktionen lamslagits. Vid det här laget var de allierades överlägsenhet i luften så stor, att 23 civila dodade i flyganfall mer eller mindre var försvarslösa inför de allierade bomb- och jaktflygplanen.

Noterbart kan vara att Sovjetunionen inte deltog nämnvärt i "bombkriget" mot Tyskland, bortsett från krigets slutskede då ryska bomb- och attackplan fällde bomber över bl. Inte desto mindre hade ryssarna byggt upp en jättelik armada åt flygvapnet. Den ryska överlägsenheten i luften i öster var i slutet av kriget förkrossande mot det tidigare så fruktade Luftwaffe. Inför slaget om Berlin förfogade man över tusentals flygplan som skulle sättas in i slutstriden om tredje rikets huvudstad.

Även i Stillahavskriget var utvecklingen väldigt lik den i Europa. Japan hade 23 civila dodade i flyganfall skaffat sig ett stort övertag i luften vilket i kombination med herraväldet på havet möjliggjorde stora framgångar i krigets inledning.

När de allierade så småningom kunde utnyttja sin stora industripotential var det japanska flygvapnet snart i ett underläge mot motståndaren. Den 15 juni började den strategiska luftoffensiven mot Japan som ledde till ca ton bomber som fälldes över Japan fram till augusti Fram till sommaren var de allra flesta städerna förstörda och ekonomi, industri och infrastruktur hade lamslagits.

Den USA-ledda koalitionen i Syrien...

Enbart i bombräden mot Tokyo den mars dog människor. Hundratusentals japanska civilpersoner dödades i dessa bombräder. Sammanfattningsvis var luftherraväldet för de allierade under krigets andra hälft en av de viktigaste faktorerna till att man vann kriget, men trots intensiva bombningar av industrier hade inte bombningarna så stor verkan på motståndarens produktion av krigsmateriel som man hoppats på.

Både axelmakterna och de allierade överskattade grovt stadsbombningarnas förmåga att knäcka civilbefolkningens motståndsvilja. Axelmakterna och lierade ledare. Afrika  · Asien  · Europa. Luftkriget under andra världskriget  · Blixtkrig  · Militära grader  · Kryptografi  · Diplomati  · Hemmafronten USA  · Australien  · Storbritannien  · Lend-Lease Act  · Manhattanprojektet  · Militära utmärkelser  · Militär utrustning 23 civila dodade i flyganfall Militär produktion  · Stöldkonst  · Teknik Allierades samarbete  · Strategisk bombning  · Den bengaliska svälten  · Kinesiska svälten —  · Marionettstater  · Kvinnor  · Konst och andra världskriget  · Allierades propagandafilmer  · Nazistiska propagandafilmer.

Tyska militära bordeller  · Lägerbordeller  · Våldtäkter under 23 civila dodade i flyganfall av Japan  · Sook Ching  · Tröstekvinnor  · Nanjingmassakern  · Våldtäkter under ockupationen av Tyskland  · Våldtäkter under befrielsen av Frankrike  · Våldtäkter under befrielsen av Polen. Finska krigsfångar i Sovjetunionen  · Tyska krigsfångar i Sovjetunionen  · Tyska krigsfångar i USA  · Italienska krigsfångar i Sovjetunionen  · Japanska krigsfångar i Sovjetunionen  · Japanska krigsfångar under andra världskriget  · Tyskarnas misshandel av sovjetiska krigsfångar  · Polska krigsfångar i Sovjetunionen  · Rumänska krigsfångar i Sovjetunionen.

Hämtad från " https: Visningar Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik. På andra projekt Commons. Verktyg Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd 23 civila dodade i flyganfall sida som referens. Sidan redigerades senast den 27 oktober kl. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3. För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. Bibliografi  · Kategori  · Portal.

Minst 23 människor har dödats i ett flyganfall i den syriska provinsen Deir Ezzor, enligt det oppositionella Syriska människorättsobservatoriet. "Minst 23 civila, bland dem åtta barn och sex kvinnor, dödades på onsdagen före gryningen i flyganfall utförda av den USA-ledda alliansen.

Målet var en by som. Massbombningar av civila mål förekom redan i spanska inbördeskriget I slutet av fanns det 23 omkomna och 32 skadade bland civilbefolkningen. . 2 V2-raketer slog ner i London och dödade tusentals människor.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde