Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

129.9m FM

Facket utnyttjar inte chansen att paverka privata vardbolag

opinion

Många känner inte till möjligheten och av dem som gör det är det få som vågar utnyttja den. Men den chef som returnerar arbetsmiljöuppgifter har lagen i ryggen. En som har använt rätten är sjukskötersk­an Ann Jimson. Hon var då verksamhetschef för den länsgemensamma medicinkliniken i Karlshamn och Karlskrona. Hon ville ta ansvar för arbetsmiljön men upplevde att hon fråntogs sina befogenheter och till sist bara satt som gisslan.

Då bestämde sig Ann Jimson för att skriftligt returnera de delar av hennes arbetsmiljöuppgifter som gällde akutvården på avdelningarna. Hon kände till möjligheten efter sina år som fackligt förtroendevald.

Rätten att returnera är en viktig förutsättning för att en delegering verkligen ska fungera, säger Ingalill Sundström, Vårdförbundets regionala skyddsombud i Stockholm. Den som tar emot en delegation ska ha den kompetens och de befogenheter, resurser samt de arbetsmiljökunskaper som krävs för att klara av uppgiften. Detta är en tvingande regel. Det är här som SAM-föreskrifterna ger rådet att man frånsäger sig uppgiften, alltså skickar den tillbaka uppåt igen.

Om delegationen är skriftlig så bör även returneringen vara det. Ur bevissynpunkt tycker han ändå att det är klokt att returnera skriftligt. Men muntligt räcker, därför att en högre chef är skyldig att kolla läget vid varje signal nerifrån. För Ann Jimson blev effekten av hennes skriftliga returnering inte den hon tänkt. Då bad jag honom att riva den.

I och med att han tagit papperet i sin hand är han ansvarig. Men det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig principfråga för oss och det är bra för samarbetet att man ibland returnerar arbetsmiljöuppgifter, säger arbetsrättsjuristen Ragnar Kristensson på arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting. Men jag har intrycket att den sällan utnyttjas. Ofta vågar de "Facket utnyttjar inte chansen att paverka privata vardbolag" inte lyfta på locket, säger hon.

Men den är viktig, anser hon. Därför är det också tvingande att man måste ta emot Facket utnyttjar inte chansen att paverka privata vardbolag, vilket man inte måste med en delegation. Då måste också returneringen fungera, säger Tin Westermark.

Sjuksköterskor och andra i Vårdförbundets yrkesgrupper minskar på flera håll i landet. Men raderna av höga chefer och administratörer växer. Gissa vilkas lönekostnader som ökar mest. Som ny på jobbet fick Anna Karin Ekstrand ta itu med arbetsgruppens svårigheter att samarbeta.

-kan-ta-hogskoleexamen-ska-ha-chansen,c T+ .. johnsoncountygop.info inte-ut-...

Genom att se varje medarbetares behov vill hon stärka teamkänslan. Chefers brist på kunskap om arbetsmiljöarbete tas upp i en motion till Vårdförbundets kommande kongress i maj.

Sahlgrenska lägger ner sin tillnyktringsenhet. I fortsättningen är det akuten eller polisens fyllecell som gäller för de som är fulla eller narkotikapåverkade och behöver tas om hand. När psykiatrisjuksköterskan Jenny Borgesand fick beskedet sade hon upp sig i protest. Akuten på lasarettet i Enköping har stängts sedan man fått in ett misstänkt fall av ebolasmitta. Patienten är isolerad och personal som träffat patienten har tagits om hand. Nu ifrågasätts sambandet mellan antidepressiv medicin och ökad fallrisk som setts i tidigare studier.

En ny svensk studie visar nämligen att det inte är medicinerna i sig som ökar fallrisken utan den bakomliggande sjukdomen. Vårdförbundet och Region Halland har kommit överens om en ny arbetstidsmodell där barnmorskorna jobbar mindre under höst, vinter och vår mot att de jobbar mer på sommaren. Från årsskiftet har vårdgarantin skärpts.

Nu har alla patienter rätt att få en första medicinsk bedömning inom tre dagar. Den behöver inte längre alltid göras av en läkare, utan av en person med legitimation inom vården — som en sjuksköterska.

Den gamla beteckningen landsting finns inte längre kvar i någon del av Sverige. Vid årsskiftet omvandlades de sista sju landstingen till regioner. På hemsidan KomHIT flykting kan vårdpersonal gratis ladda ner enkla verktyg för att kunna  kommunicera med personer som inte pratar svenska. Här går det också att göra egna bildstöd som passar den specifika verksamheten. Sjuksköterskan Ingela Jakobsson har varit med och tagit fram några av de olika bildstöd som finns idag.

Att alla sjuksköterskor på iva i Torsby sade upp sig i protest blev Vårdfokus mest lästa artikel på webben under På andra plats hamnade artikeln om att Vårdförbundet kräver 10  kronor mer i månaden. Se hela listan här! Risken för förväxling är stor när patienterna hela tiden får nya namn på sina läkemedelsförpackningar.

Använd i stället ett entydigt substansnamn Facket utnyttjar inte chansen att paverka privata vardbolag läkemedel som får bytas ut mot varandra på apotek.

Det föreslår Vårdförbundet tillsammans med företrädare för läkare, apotekare med flera. Vårdförbundets kongress beslutade i somras att höja medlemsavgiften med 30 kronor i månaden.

Det är fyra år sedan avgiften höjdes senast. Sjukhusläkarföreningen på Sahlgrenska kräver att politikerna löser de stora problemen med brist på vårdplatser — och nyckeln är att skapa en arbetsmiljö som gör att sjuksköterskorna vill stanna.

Det skriver överläkare Jan Brun i en debattartikel i dag. Tofflor som både förebygger fall Facket utnyttjar inte chansen att paverka privata vardbolag värmer äldres frusna fötter vann stipendiet Queen Silvia Nursing Award på 50  kronor. Bakom idén står Sara Facket utnyttjar inte chansen att paverka privata vardbolag som studerar till sjuksköterska vid Linköpings universitet.

Karensdagen har slagit hårt mot de som råkat bli sjuka när de haft ett långt arbetspass på obekväm arbetstid. Nu ersätts karensdagen av ett karensavdrag på 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning. Ska bemanningskrisen i vården kunna lösas måste de erfarna få upp sina löner — rejält.

I sitt yrkande inför nästa års avtalsförhandlingar kräver Vårdförbundet 10 kronor mer i månaden till "särskilt yrkesskickliga" i alla yrkesgrupper. Vårdfokus har frågat några medlemmar i Vårdförbundet vad de tycker om de avtalskrav som presenterades i dag.

De gör tummen upp för ökad lönespridning — men det finns en viss oro för hur man ska kunna bedöma vem som är "särskilt yrkesskicklig". Förhandlingschefen på Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill inte kommentera "10 kronors frågan", men är nöjd med att fack och arbetsgivare är överens om att kompetensförsörjningen är vårdens största utmaning.

När svenskarna på julafton slår sig ned i soffan för att se Kalle och hans vänner på TV minskar plötsligt antalet nödsamtal till kraftigt. Som mest har de minskat med en fjärdedel. Men de senaste åren har effekten avtagit. Statens medicinsk-etiska råd vill att regeringen tillsätter en oberoende granskning av de medicinska åldersbedömningar som görs på unga människor Facket utnyttjar inte chansen att paverka privata vardbolag söker asyl i Sverige.

Som första sjukhus i Sverige har Akademiska sjukhuset i Uppsala installerat en robot för beredning av cytostatika. Det ska förhoppningsvis gynna både patientsäkerheten och arbetsmiljön.

I Sverige har andelen anställda...

En sjuksköterska kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att inte ha undersökt och följt upp en kvinna på ett äldreboende som senare fick föras med ambulans till akuten. Att arbetsbelastningen var mycket hög påverkar inte myndighetens bedömning. Utredaren Kenth Nauclér vill att utbildningarna ska anpassas till vårdens behov.

Vårdförbundet befarar att förslaget urholkar specialistsjuksköterskans professionsutveckling. Regeringens utredare anser inte att en specialistexamen för röntgensjuksköterskor ska införas i högskolan. Vårdförbundet och Svensk förening för röntgensjuksköterskor är missnöjda. Sverige har tagit ett nytt steg för att införa avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, efter regeringens utredning.

Facket är örat ut i...

Några finns redan på Övertorneås "Facket utnyttjar inte chansen att paverka privata vardbolag." På 20 år har antalet specialistsjuksköterskor inom kirurgi och medicin minskat med två tredjedelar.

Men många kommer att vilja stanna i Vårdförbundet, tror Sineva Ribeiro. Vare sig det gäller chefer eller försäkringskassan ser sig Cecilia Levin som patientens Facket utnyttjar inte chansen att paverka privata vardbolag genom sjukskrivningen. Hon är nybliven rehabkoordinator. Årets vårdchef vågar utmana och drivs av lusten att utveckla — gärna genom att se möjligheterna i det lilla. Vilken röntgenteknik är bäst för kvinnan, ger mest tillförlitligt resultat och lägst strålning för fostret?

Röntgensjuksköterskan Erika Phexell forskar på olika metoder. Studenter behöver bli en i teamet och själva få svara på hur de lär sig bäst. Det säger Årets studenthandledare, sjuksköterskan Charlotte Olsson.

Vi använder kakor cookies på webbplatsen. Läs mer om kakor på Vårdfokus. Vårdfokus ges ut av Vårdförbundet. Tidningen Vårdfokus har en självständig ställning. Kontakta oss Prenumerera Lediga jobb Nyhetsbrev. Vårdfokus nr 11, Är medarbetarnas säkerhet i fara? Känner du dig maktlös som chef när du ser hur de har det? Då går det att föra tillbaka arbetsuppgiften till en högre chef.

Men om nu resurserna är för små? Stefan Karlmark reagerar starkt på hennes berättelse. Hur vanligt är det då att man returnerar uppgifter? Hur socialförsäkringarnas utformning påverkar männis- kors vilja att gå näringslivets ärenden och inte alls grunda sina analyser i .

Tv:n kan utnyttjas som privat ägda företag inte har. 5) Vem som ska få äga vårdföretag bör inte regleras genom lag. . Etapp II: Politiskt beslutsfattande på nationell nivå, fackliga orga. I Sverige har andelen anställda i privata företag, kooperativ eller ideel- la organisationer De kan inte påverka tidsbe- dömningen, och arbetet blir uppsplittrat i minuter per . ibland på uppdrag av kommuner, företag eller fackliga organisationer. Hur är det för personalen att arbeta i stora vårdbolag, i små privat drivna.

trend i fackligt medlemskap tillsammans med en global finansiell turbulens ställer krav på . som inte alltid är kopplade till varandra, då lokal lönebildning inte alltid att en sänkning i lön skulle påverka underlaget för nivåer i socialförsäkringar och Stenvall att privata vårdföretag ofta även har avtal med LO-förbundet.

MORE: Pension paverkas bara marginellt av raset pa borsen

MORE: Indianerna tog sista chansen piraterna aker ur elitserien

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde