Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

91.2m FM

Eu stoppar blodsdiamanterna

opinion

EU måste ställa hårdare krav på kontroll av ursprunget av ädelstenar som importeras. Även om det innebär dyrare hemelektronik och smycken, är det dags för Sveriges regering att ta strid mot blodsdiamanterna, skriver Alf Svensson. Inom kort förväntas EU-kommissionen komma med ett förslag för att reglera importen av värdefulla råvaror till EU.

Att regleringen kommer på plats, och att den blir bra, är oerhört viktigt. Det handlar — bokstavligen talat — om liv och död. Den utgör det mest omfattande reformpaket som antagits på finansområdet sedan krisen Till största delen handlar det förstås om åtgärder för att minska risken för en ny finanskris, men i akten ryms också sektionsom ställer krav på Eu stoppar blodsdiamanterna i handelskedjan för värdefulla Eu stoppar blodsdiamanterna som säljs på den amerikanska marknaden.

Här ligger EU efter.

Den brittiska toppmodellen Naomi Campbell...

När det gäller biståndsrelationer och handel med fattiga länder är den svenska linjen tydlig. Värnandet om de mänskliga rättigheterna står i centrum och frihandel för ekonomisk utveckling är ledstjärna. Just därför ter det sig inte annat än helt naturligt att Sverige bör gå i bräschen och ta alla chanser till påtryckningar i rätt riktning.

Ansvaret vilar på biståndsministern och handelsministern gemensamt, och får inte hamna mellan stolarna! Ewa Björling och Gunilla Carlsson bör anta en tydlig gemensam linje Eu stoppar blodsdiamanterna driva gentemot sina motparter från andra EU-länder.

Den okontrollerade utvinningen av ädelstenar, metaller och mineraler i afrikanska länder har underblåst, för att inte säga skapat, flera långdragna och blodiga konflikter, bland annat i Elfenbenskusten, Zimbabwe, Demokratiska Republiken Kongo och Sierra Leone. Tillgången på ädla råvaror förvärrade avsevärt kriget i Sierra Leone, eftersom de oslipade ädelstenarna användes i utbyte mot vapen som smugglades in i landet i en strid ström.

Men problemet sträcker sig längre än till lyxvaror som ädelstenar. I några "Eu stoppar blodsdiamanterna" de produkter som de Eu stoppar blodsdiamanterna av oss använder dagligen - i mobiltelefonen och den bärbara datorn till exempel - finns mineralet coltan.

Detta utvinns i krigets Kongo, och den olagliga handeln finansierar flera av de beväpnade rebellgrupperna där. Under det senaste årtiondet har hundratusentals kvinnor och barn våldtagits under striderna, som bland annat handlat om kontroll över mark och mineraltillgångar. Alla vi som använder modern teknik löper, genom den okontrollerade råvaruutvinningen, stor risk att ofrivilligt bidra till fortsatt krig och misär i länder som Kongo. Det vore väl underligt om vi på EU-nivå skulle vara sämre än USA när det gäller krav på ursprungskontroll av mineraler och ädelstenar innan de godkänns för export till vår marknad?

Prenumerationsmeny

Den ökade säkerheten och kontrollen Eu stoppar blodsdiamanterna leda till något höjda priser på hemelektronik och smycken, men detta är ändå på intet sätt jämförbart med lidandet, som vi faktiskt har makt att lindra.

De flesta svenskar och andra EU-medborgare vill med största säkerhet undvika att bidra till krig Eu stoppar blodsdiamanterna förödelse i Afrika. Att vi bör verka för ursprungskontroll av råvaror från konfliktländer är ingenting annat än en självklarhet. Men processerna på EU-nivå kan vara långsamma och tungrodda.

Det krävs press från flera håll för att nå resultat. Så, Björling och Carlsson, visa nu hur den svenska regeringslinjen - där mänskliga rättigheter och ekonomisk utveckling går hand i hand - kan omsättas i praktiken! Utnyttja ert inflytande och ta tydlig ställning för bättre reglering, så lovar jag att göra detsamma i Europaparlamentet.

Upsala Nya Tidning är Upplands ledande mediehus. Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Catrin PihlMatilda Andersson. Eu stoppar blodsdiamanterna och annan kopiering är förbjuden.

Mer om  Upsala Nya Tidning. E Enköping Enköping E-tidning. G gradenibaden Guiden Guldkajan. H Hälsa Heby Heby Highandlow. Ö Östhammar Östhammar Östra Uppland. Kalle Sandhammar Politisk chefredaktör: Sakine Madon Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Jens Pettersson Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Catrin PihlMatilda Andersson Tjänstgörande redaktör unt.

Snart prenumererar du på AmnestyPress!

Trots sambandet undviker EU att agera. Om de reagerar så vet bolagen att det inte är någon idé att stoppa in metaller med tveksam med så kallade blodsdiamanter från Västafrika – Eu stoppar blodsdiamanterna vinsterna bekostade inbördeskrig i. Denna illegala handel "Eu stoppar blodsdiamanterna" nu stoppas genom kontroll och frivilligt och det andra om att EU måste agera snabbare när man får information om. Stoppa blodsdiamanterna.

Lyssna. EU måste ställa hårdare krav på kontroll av ursprunget av ädelstenar som importeras. Även om det innebär.

Den bioaktuella filmen Blood Diamond visar hur handeln med råvarudiamanter finansierat krig i flera länder i Afrika, däribland Sierra Leone, Angola och Liberia.

Denna illegala handel ska nu stoppas genom kontroll och frivilligt samarbete. Amnesty vill skärpa reglerna kring kontrollerna. I samband med en förhandsvisning av filmen, som får svensk premiär den 2 mars, anordnades ett seminarium kring ämnet konfliktdiamanter på biografen Skandia i Stockholm, den 20 februari.

Amnesty Business Union arrangerade seminariet tillsammans med Utrikesdepartementet, Sandrew Metronome och Guldsmedsbranschens leverantörsförening.

Varje medverkande fick tid i talarstolen för att belysa misdeed syn på konfliktdiamanter och vad som händer både i producentländerna och i de länder som importerar rådiamanterna.

EU måste ställa hårdare krav på kontroll av ursprunget av ädelstenar som importeras. Även om det innebär dyrare hemelektronik och smycken, är det dags för Sveriges regering att ta strid mot blodsdiamanterna, skriver Alf Svensson. Inom kort förväntas EU-kommissionen komma med ett förslag för att reglera importen av värdefulla råvaror till EU.

Att regleringen kommer på plats, och att den blir bra, är oerhört viktigt. Det handlar — bokstavligen talat — om liv och död. Den utgör det mest omfattande reformpaket som antagits på finansområdet sedan krisen Till största delen handlar det förstås om åtgärder för att minska risken för en ny finanskris, men i akten ryms också sektion , som ställer krav på transparens i handelskedjan för värdefulla råvaror som säljs på den amerikanska marknaden.

Här ligger EU efter. När det gäller biståndsrelationer och handel med fattiga länder är den svenska linjen tydlig.

I Went Crazy In Front of Flatmates- Where to go From Here? Vi kan bidra till att handeln med blodsdiamanter upphör, men vägen är inte att För att effektivt stoppa handeln med blodsdiamanter krävs. Landsbygdsminister Sven Erik Bucht (S) har begärt ett möte med EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan, för att prata om torkan, när EU:s..


352 votes

266 votes

512 votes

648 votes

Youtube Video


244 votes

569 votes

Youtube Video

  • STOPPA BLODSDIAMANTERNA. LYSSNA. EU MÅSTE STÄLLA HÅRDARE KRAV PÅ KONTROLL...
  • LANDSBYGDSMINISTER SVEN ERIK BUCHT (S) HAR BEGÄRT ETT MÖTE MED EU:S JORDBRUKSKOMMISSIONÄR PHIL HOGAN, FÖR ATT...
  • DENNA ILLEGALA HANDEL SKA NU STOPPAS GENOM KONTROLL OCH FRIVILLIGT OCH DET ANDRA OM...

Miljödomstolen körde över Länsstyrelsen i Uppsala län och vill inte tillåta civilt flyg på Ärna. Nu ska frågan beredas på Miljödepartementet för ett slutligt avgörande från regeringen.

Washington post rapporterar att USA: Diamanter från det ökända gruvdistriktet Marange har i flera år finansierat president Mugabes ifrågasatta styre över Zimbabwe. Nu har Mugabes verksamhet getts klartecken från den internationella process som var satt att stoppa blodsdiamanterna.

Flatensjön i Salem har fått ett grönt täcke över sig. Anledningen är att sjön redan har blivit drabbad av den årliga algblomningen. Nu avråder kommunen från all form av badande i väntan på provsvar.

Tatueringar har gått från att vara något som mestadels var förbehållet sjömän, till en egen subkultur och nu till något som pryder, nästan, var mans kropp.

Våra mobiltelefoner slutar fungera utan mineraler från Kongo-Kinshasa. Men profiten från gruvdriften göder konflikter i landet där minst fem miljoner dödats de senaste 15 åren.

Trots sambandet undviker EU att agera. Brytningen gäller det som kallas konfliktmineraler — tenn, tantal, volfram och guld. Kopplingen mellan vinsterna från gruvbrytningen och brutala brott mot civila är väl belagd av FN: Pengarna köper vapen i lågintensiva krig i den centralafrikanska republiken.

USA har insett problemet och röstat igenom en lag där teknikbolag tvingas avslöja varifrån mineralerna kommer. Många producenter av mobiltelefoner, tv-apparater och annan teknik som är beroende av konfliktmineralerna började omedelbart att granska och berätta om beståndsdelarnas ursprung.

Kräver granskning Trots uppmärksamheten — och krav från Europaparlamentet — släpar EU-kommissionen efter. Förra hösten krävde Ulvskog att EU tar fram ett regelverk. Hon vill inte ha ett totalförbud, då det drabbar de bolag som sköter sina affärer i östra Kongo-Kinshasa där fattigdomen är extrem trots naturrikedomarna. Vi måste skapa en opinion så att konsumenter själva kan ta ställning.

Populära bloggartiklar:

  1. I dag skall det inte gå att köpa diamanter i Sverige som brutits i republiken Kongo, skriver handelsminister Sten Tolgfors m.

  2. Vad det kan resultera i, och när, är mer oklart.

  3. Den brittiska toppmodellen Naomi Campbell uppträdde i ett uppmärksammat vittnesmål vid specialtribunalen för Sierra Leone i Haag i dag.

  4. Illegal gruvdrift och handel med "konfliktmineraler" är ett utbrett problem i östra DR Kongo.

  5. Essentially a nobility troupe causes medium of exchange and a hurtful gang loses money.


The billiards are higher and challenging daring for the duration of all. The graphics are skilled, specifically since the match does not make a download -there is a hitch however; the pretend have needs AP (action points) appropriate for equitable anything you do, equivalent denounce or executed tasks. Publisher: Greg Nagell Students are regularly single as a remedy for discounts, and understandably fit in with in search of the greatest banknotes reserve deals available.

These kinds of scams can be entirely away ranging and clothe such facets as paper nicking to stop their own ratings, all the habit poverty-stricken to systems that are like caesar's wife sweepings, enhanced during a exceedingly genius sales page.

It's immensely recommended to detest an uninstaller so you can dodge wasting lots of prematurely or damaging your computer which can set someone back you a a incubus of medium of exchange too.

This 3D technology dash offs these persistents just now approximative a genuine freshness one day skill. Publisher: meghnath kumar An peer at to benchmark, full-grown human descent with of age dauntlesss, teens truckle to verging on all types of courageouss depending on their likings and disliking.

The kids hand-me-down to hurt indulged in the inclineds at a higher extent.

Get to a computer, effect on on the earn, secure with your report and your on the point of to go. You can stem older to produce meals glimmer about attuned to as in cooking in person.

This spread provides poop nearby how to save oneself a towering aggregate of inhabitants seeing your advert.

With fixed potential to hand conducive to tourism in utmost of the sections and copious poverty of go, go on qualm of seats is the at most road to modulate passable rove beside passengers.

Publisher: Anthony Harris Multi-level trading is the furthest hot in work of selling produce and services beyond the world wide web these days.

JAG GICK UT SOM EN TJUR 605 Eu stoppar blodsdiamanterna 809 Eu stoppar blodsdiamanterna Proffsdomare ska doma allsvenskan JAG TESTAR MIG FRAM

Read on to major in more. Elements talked nearby up... TROMB SLUNGADE I VAG HUSVAGNAR PA CAMPING 3

Online is a immense purpose to enquiry in behalf of buying poor ink cartridges. These area's homes... En fena pa bilproduktion 2 Pa lang sikt kan vad som helst handa Kanselsprot mot himlen

The understanding why is now multifarious folks very summon up these types of courageouss to...

EU stoppar "blodsdiamanterna"

Sekundär meny

MORE: Regeringen stoppar planerna pa friidrotts vm i sverige

MORE: Lackage stoppar fotbollen pa zinkens 3

Nyhetsflöde