Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

116.6m FM

Fler betalar for foretrade i naten

opinion

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar läs mer under vision.

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.

Relaterade länkar

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura. Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven.

Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien personförsäkringar att dras så. Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https: För dig som är kommun- eller landstingsanställd gäller flera olika kollektivavtal som ger dig rättigheter kring till exempel lön, inflytande, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Du kan påverka ännu mer på arbetsplatsen genom din avdelning eller klubb. Avtalet har "Fler betalar for foretrade i naten" starkt fokus på den lokala lönebildningsprocessen, för att skapa förutsättningar för en bra löneutveckling över tid för dig som är medlem. Det gäller från den 1 april och fram till den 31 mars Våra medlemmar ska ha ett mänskligt arbetsliv. Det innebär schysta villkor och en lön som speglar skicklighet, kompetens och det viktiga arbete de utför i välfärden, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Liksom det förra avtalet är också det nya utan centralt angivna lönenivåer. Det innebär att det inte finns en centralt angiven procentsiffra som bestämmer en miniminivå för löneökningar. Hur stora löneökningarna blir avgörs i den lokala löneprocessen, där Vision lokalt är en part, och i lönesamtalet mellan lönesättande chef och den enskilda medarbetaren.

Tillsammans med SKL och Pacta stöttar Vision den lokala löneprocessen, som vi är övertygade leder löneutvecklingen framåt. Vi vet att den lokala processen på sina håll inte har fungerat så väl som den borde. Därför tar vi ett gemensamt ansvar för att i det nya avtalet jobba aktivt och konkret för att utveckla den.

Det innebär bland annat ett fortsatt fokus på lönespridning. Goda insatser och viktiga arbetsuppgifter ska premieras, vilket över tid också ska öka lönespridningen för till exempel socialsekreterare, administratörer, medicinska sekreterare och tandsköterskor. I det nya avtalet har vi kommit överens med SKL om ett partsgemensamt arbete som ska stödja det lokala arbetet med att förebygga ohälsa.

Dina arbetsvillkor ska skapa förutsättningar för ett friskt arbetsliv och en god arbetsmiljö. Du som medlem ska få ökad delaktighet i och inflytande över dina anställningsvillkor och arbetstidens förläggning. Det ska vara möjligt för dig att göra en egen överenskommelse med din chef om arbetstidens förläggning.

Arbetsgivaren ska se till att du kan ta ut din semester, så att du inte får för mycket sparad tid. Därför sänks gränsen för sparad semester från 40 till 30 dagar. Arbetsgivaren ska också verka för att du som anställd tar ut din övertid så fort som möjligt.

Därför får antal sparade timmar övertid inte överstiga timmar. Därefter betalas ersättning ut kontant. Alla dessa åtgärder ska bidra till att sänka sjuktalen och i förlängningen skapa ett mänskligt arbetsliv. Nytt treårigt avtal med fokus på bättre löneprocesser. Här är några av de förmåner du får genom kollektivavtalet.

Särskilda villkor gäller i vissa fall, så läs i avtalstexten för att få reda på vilka villkor som gäller för dig.

Är du förtroendevald "Fler betalar for foretrade i naten" loggar in på sidan hittar du fler redskap under fliken Förtroendevaldför jobbet med arbetsbrist och uppsägningar, löneöversyn med mera. Din Fler betalar for foretrade i naten Varje år ska du ha ett lönesamtal med din chef.

Du och din chef ska resonera om ditt arbete och det du åstadkommer på jobbet, dina resultat, din utveckling och din erfarenhet. Ditt lönesamtal ska ha en hög kvalitet så att du vet hur du kan påverka lönen.

I avtalet finns inga angivna nivåer för löneökningarna, men när ditt jobb ger ett resultat som arbetsgivaren har nytta av ska kopplingen synas på din lön. Du ska veta varför du har din lön och vad du kan göra för att förbättra den. Vid varje lönerevision har Vision på din arbetsplats en viktig roll och har överläggningar med arbetsgivaren om lönekriterier och lönestrukturen på arbetsplatsen. Vision bedriver påverkansarbete mot arbetsgivaren för att våra medlemsgrupper ska priorteras och lönesättas på ett sakligt sätt Löneavtalet.

"Fler betalar for foretrade i naten" mer om hur löneprocessen ska gå till i inspirationsmaterialet Dialog om lön mellan chef och medarbetare. Obekväm arbetstid och övertid När du jobbar obekväm arbetstid får du OB-tillägg: Om du måste jobba utöver din ordinarie arbetstid ska du ersättas för det, antingen genom kompensationsledighet eller i pengar.

Du har alltid rätt till ersättning i form av pengar men du kan, om du vill, komma överens med arbetsgivaren om ersättning genom kompensationsledighet. En timmes enkel övertid 2 timmar närmast före eller efter ordinarie arbetstid ger 1 ½ timmes ledighet. En timmes kvalificerad övertid kompenseras med 2 timmars ledighet.

För att ha rätt till ersättning eller ledighet ska övertidsarbetet ha beordrats i förväg eller godkänts i efterhand. Jour och beredskap När du har jour finns du på arbetsplatsen utan att utföra arbetsuppgifter, men ska kunna börja arbeta vid behov. Om du har beredskap är du inte i tjänst, men du ska vara anträffbar. Jour och beredskap bör förekomma endast Fler betalar for foretrade i naten den omfattning, som är absolut nödvändig.

Vid jour och beredskap får du ersättning per timme, beloppen beräknas utifrån din lön. Du kan också komma överens med arbetsgivaren om att ta ut din ersättning i form av ledig tid. Uppsägningstid Om du är tillsvidareanställd och vill säga upp dig Fler betalar for foretrade i naten ditt jobb och har varit anställd hos arbetsgivaren minst 12 månader har du tre månaders uppsägningstid.

Har du en tidsbegränsad anställning på mer än tre månader har du en månads uppsägningstid. Om du blir uppsagd av arbetsgivaren och har varit anställd 12 månader eller mer har du sex månaders uppsägningstid.

Vart vill du åka idag?

Är du över 57 år kan ännu längre uppsägningstd vara aktuell. Semester Enligt semesterlagen har du rätt till 25 semesterdagar per år, men enligt ditt kollektivavtal får du fler semesterdagar.

När du fyller 40 år får du 31 dagar och när du fyller 50 får du 32 dagar.

För havskajaker ska en avgift...

En del arbetsgivare ger dig genom lokala kollektivavtal med Vision dessutom möjlighet att komma överens med chefen om att växla semesterdagstillägget mot fler lediga dagar.

Kolla med Vision om det gäller för dig. Läkarbesök på arbetstid Du har rätt att gå till läkare eller tandläkareoch behålla lönen, vid förstagångsbesök om du blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall.

Arbetsgivaren bör ge dig ledigt med bibehållen lön även för övriga besök till hälso- och sjukvården.

Det följer av domstolens praxis...

Ledighet vid särskilda tillfällen Du kan, om det finns synnerliga skäl, få ledighet med lön i maximalt 10 dagar per kalenderår. Det kan till exempel vara om en nära anhörig blir svårt sjuk eller går bort. Extra ledig dag om nationaldagen är på en lördag eller söndag Om du arbetat på annandag pingst och är anställd den 6 juni har du rätt att ta ut en ledig dag någon gång under kalenderåret de Fler betalar for foretrade i naten som nationaldagen infaller på en lördag eller söndag.

Du kan ta ut din lediga dag när du vill under förutsättning att det är förenligt med verksamheten och du är överens med arbetsgivaren. Föräldrapenningtillägg och föräldralön Om du är föräldraledig och varit anställd hos arbetsgivaren minst ett år i följd, får du ett extra tillägg från arbetsgivaren, så att du tillsammans med föräldraförsäkringen får 90 procent av din lön under maximalt sex månader.

Om du tjänar över en viss summa får du ytterligare ett tillägg, föräldralön, i ett år. De första tre månaderna får du pengarna från din arbetsgivare, därefter från försäkringsbolaget AFA. Trygghet vid uppsägning Omställningsavtalet ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Du får en personlig plan för hur du ska öka chanserna till ett nytt jobb. Avtalet innehåller också ekonomiska förmåner som kompletterar ersättning från a-kassan och löneutfyllnad.

Tjänstepension Utöver den allmänna pensionen betalar arbetsgivaren in tjänstepension. Sjukdom och arbetsskador Med kollektivavtalet ingår viktiga avtalsförsäkringar. Den gäller också om du fått sjukersättning eller aktivitetsersättning. Om dödsfall skulle inträffa kan dina anhöriga få ekonomisk hjälp från tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL. Läs mer om avtalsförsäkringar. Vision har tillsammans med övriga parter kommit överens om en lösning för att korrigera den sänkning av tjänstepensionen som främst drabbade äldre pensionärer tidigare i år.

Vision, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Kommuner och Landsting SKL och Arbetsgivareförbundet Pacta har i dag kommit överens om ett nytt kollektivavtal för cirka anställda i kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag. Nu startar avtalsrörelsen på riktigt för över av Visions medlemmar inom Kommun, Landsting, Regioner och kommunala bolag. I avtalsrörelsen förekommer det ord som kan vara svåra att förstå vad de betyder. Det är viktigt för Visions medlemmar att få rätt lön från början.

Visa filmen "Rätt lön från början" för sommarjobbare eller praktikanter. Du och Fler betalar for foretrade i naten andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats?

Företrädesrätt. Men om andra Under...

I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar. Hitta ditt Visioncenteravdelning eller klubb.

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå "Fler betalar for foretrade i naten" du vill med din karriär.

Vision Direkt - Facklig rådgivning alla vardagar Kom i kontakt med Vision Vision nära dig Hitta närmsta center, avdelning eller klubb. Åbo med kranskommuner betalar cirka euro per år för att 6 på natten och den 1 augusti skulle den nattliga flygledningen upphöra. För dig som är kommun- eller landstingsanställd gäller flera olika kollektivavtal Sänkt gräns för när förhöjd beredskapsersättning betalas, från till timmar. När du jobbar obekväm arbetstid får Fler betalar for foretrade i naten OB-tillägg: A kr/timme (natt mot.

Det gäller vissa förändringar i AB, omställning, turordning och företrädesrätt. Facebook, Google och Netflix med flera betalar bredbandsoperatörer för att få företräde i Oja, jag tror att laget och ledarna firade till klockan halv tre i natt.

MORE: Romson vill ha trangselskatt i fler stader

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde